జగదల్పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

జగదల్పూర్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,150
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,150 +0.00
31 మే 2023 60,150 +20.00
30 మే 2023 60,130 +500.00
29 మే 2023 59,630 +90.00
28 మే 2023 59,540 +0.00
27 మే 2023 59,540 +10.00
26 మే 2023 59,530 -100.00
25 మే 2023 59,630 -370.00
24 మే 2023 60,000 -390.00
23 మే 2023 60,390 -20.00
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,560
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,489
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,990
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,150
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,210
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,500
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,221
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,500
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,740
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,940
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,764
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
జగదల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జగదల్పూర్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,790.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,670 +480.00
31 మే 2023 72,190 +1,070.00
30 మే 2023 71,120 -30.00
29 మే 2023 71,150 -180.00
28 మే 2023 71,330 +10.00
27 మే 2023 71,320 +10.00
26 మే 2023 71,310 +1,070.00
25 మే 2023 70,240 -830.00
24 మే 2023 71,070 -1,090.00
23 మే 2023 72,160 -570.00
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,670
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,670
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,670
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,670
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,670
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,960
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,240
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,735
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,370
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,190
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,150
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,180
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,783
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,260
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,370
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,260
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,820
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,955
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,430
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,260
జగదల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర