జగదల్పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

జగదల్పూర్ : బంగారు రేటు

27 మే 2024
71,760
+290.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,470 +0.00
25 మే 2024 71,470 +10.00
24 మే 2024 71,460 -230.00
23 మే 2024 71,690 -1,540.00
22 మే 2024 73,230 -950.00
21 మే 2024 74,180 -380.00
20 మే 2024 74,560 +650.00
19 మే 2024 73,910 +10.00
18 మే 2024 73,900 +0.00
17 మే 2024 73,900 +790.00
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,289
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,470
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,010
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,875
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,610
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,860
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,370
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,181
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,860
జగదల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,580
జగదల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జగదల్పూర్ : వెండి రేటు

27 మే 2024
91,900.00
+1,330.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,570 +10.00
25 మే 2024 90,560 +0.00
24 మే 2024 90,560 +250.00
23 మే 2024 90,310 -2,640.00
22 మే 2024 92,950 -1,740.00
21 మే 2024 94,690 -780.00
20 మే 2024 95,470 +4,340.00
19 మే 2024 91,130 +10.00
18 మే 2024 91,120 +10.00
17 మే 2024 91,110 +3,820.00
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,470
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,917
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,570
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,650
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,160
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,509
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,160
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,110
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,300
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,895
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,300
జగదల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,150
జగదల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర