శివపురి, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

శివపురి : బంగారు రేటు

26 మే 2024
71,570
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 71,570 +0.00
24 మే 2024 71,570 -220.00
23 మే 2024 71,790 -1,540.00
22 మే 2024 73,330 -960.00
21 మే 2024 74,290 -380.00
20 మే 2024 74,670 +650.00
19 మే 2024 74,020 +10.00
18 మే 2024 74,010 +0.00
17 మే 2024 74,010 +800.00
16 మే 2024 73,210 -130.00
శివపురి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
శివపురి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
శివపురి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,428
శివపురి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
శివపురి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 71,570
శివపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
శివపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
శివపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
శివపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
శివపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
శివపురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
శివపురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
శివపురి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
శివపురి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
శివపురి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
శివపురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
శివపురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
శివపురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,271
శివపురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
శివపురి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,670
శివపురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శివపురి : వెండి రేటు

26 మే 2024
90,690.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 90,690 +0.00
24 మే 2024 90,690 +250.00
23 మే 2024 90,440 -2,650.00
22 మే 2024 93,090 -1,740.00
21 మే 2024 94,830 -770.00
20 మే 2024 95,600 +4,340.00
19 మే 2024 91,260 +10.00
18 మే 2024 91,250 +0.00
17 మే 2024 91,250 +3,830.00
16 మే 2024 87,420 +380.00
శివపురి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,600
శివపురి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
శివపురి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,890
శివపురి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
శివపురి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 90,690
శివపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
శివపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
శివపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
శివపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
శివపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
శివపురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
శివపురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
శివపురి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
శివపురి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
శివపురి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
శివపురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
శివపురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,140
శివపురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,998
శివపురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
శివపురి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,250
శివపురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర