మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,210
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,640 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,230 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,800 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,820 -30.00
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,800
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,261
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,210
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,620
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,390
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,049
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,430
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,530
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,350
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,316
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,350
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,110
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,270
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,230
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,224
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,270
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,350
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,320 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,060 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,530 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,100 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,090 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,830 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,330 -490.00
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,830
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,620
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,320
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,520
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,000
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,178
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,170
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,520
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,530
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,030
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,728
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,030
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,610
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,090
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,400
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,558
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,810
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,020
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర