సియోని, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సియోని : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,690
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,690 -140.00
19 జూన్ 2024 71,830 +50.00
18 జూన్ 2024 71,780 +210.00
17 జూన్ 2024 71,570 -460.00
16 జూన్ 2024 72,030 +10.00
15 జూన్ 2024 72,020 +10.00
14 జూన్ 2024 72,010 +820.00
13 జూన్ 2024 71,190 -760.00
12 జూన్ 2024 71,950 +400.00
11 జూన్ 2024 71,550 +100.00
సియోని బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
సియోని బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
సియోని బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,838
సియోని బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
సియోని బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,690
సియోని బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
సియోని బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
సియోని బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
సియోని బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
సియోని బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
సియోని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
సియోని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
సియోని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
సియోని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
సియోని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
సియోని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
సియోని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
సియోని బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
సియోని బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
సియోని బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
సియోని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సియోని : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,490.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,490 -360.00
19 జూన్ 2024 89,850 +510.00
18 జూన్ 2024 89,340 +160.00
17 జూన్ 2024 89,180 -280.00
16 జూన్ 2024 89,460 +0.00
15 జూన్ 2024 89,460 +10.00
14 జూన్ 2024 89,450 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,270 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,680 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,920 -1,350.00
సియోని వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
సియోని వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,270
సియోని వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,126
సియోని వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
సియోని వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,490
సియోని వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
సియోని వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
సియోని వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
సియోని వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
సియోని వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
సియోని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
సియోని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
సియోని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
సియోని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
సియోని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
సియోని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
సియోని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
సియోని వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
సియోని వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
సియోని వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
సియోని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర