మోర్బి, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

మోర్బి : బంగారు రేటు

15 జూన్ 2024
72,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 72,030 +820.00
13 జూన్ 2024 71,210 -760.00
12 జూన్ 2024 71,970 +400.00
11 జూన్ 2024 71,570 +100.00
10 జూన్ 2024 71,470 +80.00
09 జూన్ 2024 71,390 +10.00
08 జూన్ 2024 71,380 +0.00
07 జూన్ 2024 71,380 -1,780.00
06 జూన్ 2024 73,160 +590.00
05 జూన్ 2024 72,570 +540.00
మోర్బి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,160
మోర్బి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,210
మోర్బి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,864
మోర్బి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,850
మోర్బి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 72,030
మోర్బి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,690
మోర్బి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,860
మోర్బి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,393
మోర్బి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,870
మోర్బి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,850
మోర్బి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
మోర్బి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
మోర్బి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,401
మోర్బి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
మోర్బి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,630
మోర్బి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,120
మోర్బి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
మోర్బి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,988
మోర్బి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
మోర్బి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,720
మోర్బి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోర్బి : వెండి రేటు

15 జూన్ 2024
89,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 89,470 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,290 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,710 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,950 -1,340.00
10 జూన్ 2024 90,290 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,170 +10.00
08 జూన్ 2024 89,160 +0.00
07 జూన్ 2024 89,160 -4,940.00
06 జూన్ 2024 94,100 +3,270.00
05 జూన్ 2024 90,830 +950.00
మోర్బి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,100
మోర్బి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,290
మోర్బి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,434
మోర్బి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,880
మోర్బి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 89,470
మోర్బి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,420
మోర్బి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,080
మోర్బి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,322
మోర్బి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,220
మోర్బి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,880
మోర్బి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
మోర్బి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
మోర్బి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,868
మోర్బి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
మోర్బి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,930
మోర్బి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,780
మోర్బి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
మోర్బి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,638
మోర్బి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
మోర్బి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,240
మోర్బి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర