ఖోవై : బంగారం & వెండి ధర, ఖోవై బంగారు రేట్లు, ఖోవై వెండి రేట్లు

ఖోవై, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ఖోవై : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,970
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,630 +40.00
18 మే 2022 51,590 -70.00
17 మే 2022 51,660 +380.00
16 మే 2022 51,280 -310.00
15 మే 2022 51,590 +0.00
14 మే 2022 51,590 +0.00
13 మే 2022 51,590 -660.00
12 మే 2022 52,250 +240.00
11 మే 2022 52,010 -380.00
10 మే 2022 52,390 -400.00
ఖోవై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,210
ఖోవై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,280
ఖోవై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,087
ఖోవై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,710
ఖోవై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,630
ఖోవై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,770
ఖోవై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,640
ఖోవై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,589
ఖోవై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,040
ఖోవై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,710
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,750
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,640
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,453
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,640
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,390
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 53,000
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 49,030
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,763
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 49,030
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,640
ఖోవై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖోవై : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,300.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,490 -390.00
18 మే 2022 62,880 +240.00
17 మే 2022 62,640 +1,640.00
16 మే 2022 61,000 +590.00
15 మే 2022 60,410 +0.00
14 మే 2022 60,410 +0.00
13 మే 2022 60,410 -2,050.00
12 మే 2022 62,460 +130.00
11 మే 2022 62,330 -900.00
10 మే 2022 63,230 -1,080.00
ఖోవై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,720
ఖోవై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,410
ఖోవై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,055
ఖోవై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,720
ఖోవై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,490
ఖోవై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,950
ఖోవై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,720
ఖోవై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,091
ఖోవై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,390
ఖోవై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,720
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,400
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,830
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,471
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,830
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,310
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,890
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,440
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,899
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,690
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,830
ఖోవై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర