భరత్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

భరత్పూర్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,160
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,170 +10.00
31 మే 2023 60,160 +10.00
30 మే 2023 60,150 +510.00
29 మే 2023 59,640 +80.00
28 మే 2023 59,560 +10.00
27 మే 2023 59,550 +0.00
26 మే 2023 59,550 -90.00
25 మే 2023 59,640 -370.00
24 మే 2023 60,010 -390.00
23 మే 2023 60,400 -20.00
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,170
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,170
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,170
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,170
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,170
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,550
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,505
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,160
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,230
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,238
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,000
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,779
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
భరత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,510
భరత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భరత్పూర్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,740.00
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,690 +480.00
31 మే 2023 72,210 +1,070.00
30 మే 2023 71,140 -30.00
29 మే 2023 71,170 -170.00
28 మే 2023 71,340 +0.00
27 మే 2023 71,340 +10.00
26 మే 2023 71,330 +1,070.00
25 మే 2023 70,260 -830.00
24 మే 2023 71,090 -1,090.00
23 మే 2023 72,180 -560.00
భరత్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,690
భరత్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,690
భరత్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,690
భరత్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,690
భరత్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,690
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,980
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,260
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,755
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,390
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,210
భరత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,170
భరత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,200
భరత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,802
భరత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,280
భరత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,390
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,280
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,972
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
భరత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,280
భరత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర