లాంగ్లెంగ్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

లాంగ్లెంగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,240
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,590 +260.00
24 మే 2022 52,330 +80.00
23 మే 2022 52,250 +290.00
22 మే 2022 51,960 +0.00
21 మే 2022 51,960 +0.00
20 మే 2022 51,960 +340.00
19 మే 2022 51,620 +50.00
18 మే 2022 51,570 -80.00
17 మే 2022 51,650 +380.00
16 మే 2022 51,270 -300.00
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,200
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,270
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,098
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,690
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,590
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,760
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,630
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,575
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,030
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,690
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,740
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,620
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,438
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,620
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,380
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,980
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 49,020
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,748
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 49,020
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,620
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లాంగ్లెంగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
63,250.00
-460.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,710 +700.00
24 మే 2022 63,010 -110.00
23 మే 2022 63,120 -160.00
22 మే 2022 63,280 +0.00
21 మే 2022 63,280 +0.00
20 మే 2022 63,280 +810.00
19 మే 2022 62,470 -390.00
18 మే 2022 62,860 +230.00
17 మే 2022 62,630 +1,640.00
16 మే 2022 60,990 +600.00
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,700
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,390
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,097
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,700
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,710
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,930
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,700
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,075
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,370
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,700
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,380
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,810
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,454
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,810
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,290
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,870
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,430
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,884
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,680
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,810
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర