లాంగ్లెంగ్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

లాంగ్లెంగ్ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,740
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,820 -450.00
16 జూన్ 2024 72,270 +0.00
15 జూన్ 2024 72,270 +10.00
14 జూన్ 2024 72,260 +830.00
13 జూన్ 2024 71,430 -770.00
12 జూన్ 2024 72,200 +410.00
11 జూన్ 2024 71,790 +90.00
10 జూన్ 2024 71,700 +80.00
09 జూన్ 2024 71,620 +10.00
08 జూన్ 2024 71,610 +0.00
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,390
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,430
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,097
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,080
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,820
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,930
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,090
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,622
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,090
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,080
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,320
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,560
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,628
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,560
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,860
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,340
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,960
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,197
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,960
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,940
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లాంగ్లెంగ్ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
89,120.00
-370.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,490 -280.00
16 జూన్ 2024 89,770 +0.00
15 జూన్ 2024 89,770 +10.00
14 జూన్ 2024 89,760 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,570 -2,430.00
12 జూన్ 2024 91,000 +1,770.00
11 జూన్ 2024 89,230 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,580 +1,130.00
09 జూన్ 2024 89,450 +0.00
08 జూన్ 2024 89,450 +10.00
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,400
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,570
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,537
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,170
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,490
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,720
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,330
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,602
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,470
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,170
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,400
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,010
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,128
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,010
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,180
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,020
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,520
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,875
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,520
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,480
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర