బార్పేట, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

బార్పేట : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,770
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,770 -1,000.00
20 జూన్ 2024 72,770 +860.00
19 జూన్ 2024 71,910 +50.00
18 జూన్ 2024 71,860 +210.00
17 జూన్ 2024 71,650 -450.00
16 జూన్ 2024 72,100 +0.00
15 జూన్ 2024 72,100 +10.00
14 జూన్ 2024 72,090 +830.00
13 జూన్ 2024 71,260 -770.00
12 జూన్ 2024 72,030 +410.00
బార్పేట బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,210
బార్పేట బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,260
బార్పేట బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,954
బార్పేట బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,910
బార్పేట బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,770
బార్పేట బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,750
బార్పేట బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,920
బార్పేట బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,450
బార్పేట బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,920
బార్పేట బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,900
బార్పేట బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,150
బార్పేట బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,400
బార్పేట బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,457
బార్పేట బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,400
బార్పేట బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,690
బార్పేట బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,180
బార్పేట బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,810
బార్పేట బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,040
బార్పేట బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,810
బార్పేట బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,780
బార్పేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బార్పేట : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,580.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,580 -2,510.00
20 జూన్ 2024 92,090 +2,150.00
19 జూన్ 2024 89,940 +510.00
18 జూన్ 2024 89,430 +160.00
17 జూన్ 2024 89,270 -290.00
16 జూన్ 2024 89,560 +10.00
15 జూన్ 2024 89,550 +10.00
14 జూన్ 2024 89,540 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,360 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,780 +1,760.00
బార్పేట వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,170
బార్పేట వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,360
బార్పేట వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,309
బార్పేట వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,950
బార్పేట వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,580
బార్పేట వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,490
బార్పేట వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,140
బార్పేట వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,391
బార్పేట వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,280
బార్పేట వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,950
బార్పేట వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,200
బార్పేట వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,830
బార్పేట వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,933
బార్పేట వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,830
బార్పేట వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,990
బార్పేట వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,840
బార్పేట వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,340
బార్పేట వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,697
బార్పేట వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,340
బార్పేట వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,300
బార్పేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర