నాడియా, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

నాడియా : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,630
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,630 -4,240.00
22 జూలై 2024 72,870 -250.00
21 జూలై 2024 73,120 +10.00
20 జూలై 2024 73,110 +0.00
19 జూలై 2024 73,110 -1,160.00
18 జూలై 2024 74,270 +70.00
17 జూలై 2024 74,200 -150.00
16 జూలై 2024 74,350 +790.00
15 జూలై 2024 73,560 +210.00
14 జూలై 2024 73,350 +10.00
నాడియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,350
నాడియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,630
నాడియా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,836
నాడియా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,630
నాడియా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,630
నాడియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,960
నాడియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,020
నాడియా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,612
నాడియా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,660
నాడియా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,570
నాడియా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
నాడియా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
నాడియా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,201
నాడియా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
నాడియా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,660
నాడియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
నాడియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
నాడియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
నాడియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
నాడియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
నాడియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాడియా : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,870.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,870 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,040 -540.00
21 జూలై 2024 89,580 +10.00
20 జూలై 2024 89,570 +10.00
19 జూలై 2024 89,560 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,670 -170.00
17 జూలై 2024 91,840 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,670 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,520 -460.00
14 జూలై 2024 92,980 +0.00
నాడియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,000
నాడియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,870
నాడియా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,570
నాడియా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,470
నాడియా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,870
నాడియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,850
నాడియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,060
నాడియా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,353
నాడియా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,640
నాడియా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,310
నాడియా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,160
నాడియా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
నాడియా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,088
నాడియా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
నాడియా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,630
నాడియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
నాడియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
నాడియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
నాడియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
నాడియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
నాడియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర