ఉఖ్రుల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉఖ్రుల్ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,650
-1,040.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,690 +80.00
17 జూలై 2024 74,610 -160.00
16 జూలై 2024 74,770 +800.00
15 జూలై 2024 73,970 +210.00
14 జూలై 2024 73,760 +10.00
13 జూలై 2024 73,750 +10.00
12 జూలై 2024 73,740 -20.00
11 జూలై 2024 73,760 +620.00
10 జూలై 2024 73,140 +270.00
09 జూలై 2024 72,870 +100.00
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,770
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,960
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,428
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,030
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,690
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,370
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,410
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,012
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,060
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,960
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,910
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,070
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,603
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,070
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,060
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,300
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,550
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,609
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,550
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,840
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉఖ్రుల్ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,860.00
-2,320.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 92,180 -170.00
17 జూలై 2024 92,350 -1,840.00
16 జూలై 2024 94,190 +1,160.00
15 జూలై 2024 93,030 -470.00
14 జూలై 2024 93,500 +10.00
13 జూలై 2024 93,490 +0.00
12 జూలై 2024 93,490 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,520 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,350 +50.00
09 జూలై 2024 93,300 +350.00
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,520
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,970
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,931
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,970
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 92,180
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,370
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,550
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,851
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,150
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,810
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,700
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,310
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,579
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,450
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,140
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,370
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,990
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,106
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,990
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,160
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర