చిత్రకూట్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్రకూట్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
71,970
-1,300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,270 -960.00
21 మే 2024 74,230 -380.00
20 మే 2024 74,610 +650.00
19 మే 2024 73,960 +10.00
18 మే 2024 73,950 +0.00
17 మే 2024 73,950 +800.00
16 మే 2024 73,150 -130.00
15 మే 2024 73,280 +800.00
14 మే 2024 72,480 +470.00
13 మే 2024 72,010 -880.00
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,482
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,270
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
చిత్రకూట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
చిత్రకూట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్రకూట్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
90,840.00
-2,170.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,010 -1,750.00
21 మే 2024 94,760 -770.00
20 మే 2024 95,530 +4,340.00
19 మే 2024 91,190 +10.00
18 మే 2024 91,180 +10.00
17 మే 2024 91,170 +3,820.00
16 మే 2024 87,350 +380.00
15 మే 2024 86,970 +1,530.00
14 మే 2024 85,440 +570.00
13 మే 2024 84,870 -100.00
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,530
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,292
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,010
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
చిత్రకూట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
చిత్రకూట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర