బాద్గం : బంగారం & వెండి ధర, బాద్గం బంగారు రేట్లు, బాద్గం వెండి రేట్లు

బాద్గం, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

బాద్గం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,820
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,480 +40.00
18 మే 2022 51,440 -70.00
17 మే 2022 51,510 +380.00
16 మే 2022 51,130 -310.00
15 మే 2022 51,440 +0.00
14 మే 2022 51,440 +0.00
13 మే 2022 51,440 -660.00
12 మే 2022 52,100 +240.00
11 మే 2022 51,860 -380.00
10 మే 2022 52,240 -390.00
బాద్గం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,060
బాద్గం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,130
బాద్గం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,935
బాద్గం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,550
బాద్గం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,480
బాద్గం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,610
బాద్గం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,490
బాద్గం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,431
బాద్గం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,880
బాద్గం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,550
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,590
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,480
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,294
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,480
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,230
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,840
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,890
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,613
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,890
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,480
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బాద్గం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,110.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,310 -380.00
18 మే 2022 62,690 +230.00
17 మే 2022 62,460 +1,640.00
16 మే 2022 60,820 +590.00
15 మే 2022 60,230 +0.00
14 మే 2022 60,230 +0.00
13 మే 2022 60,230 -2,050.00
12 మే 2022 62,280 +140.00
11 మే 2022 62,140 -900.00
10 మే 2022 63,040 -1,080.00
బాద్గం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
బాద్గం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,230
బాద్గం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,868
బాద్గం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
బాద్గం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,310
బాద్గం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,740
బాద్గం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,520
బాద్గం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,886
బాద్గం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,180
బాద్గం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,520
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,180
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,630
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,263
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,630
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,100
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,690
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,260
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,709
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,510
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,630
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర