బాద్గం, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

బాద్గం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,410
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,000 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,600 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,600 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,600 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,470 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,480 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,400 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
బాద్గం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,120
బాద్గం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,450
బాద్గం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,327
బాద్గం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,490
బాద్గం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,000
బాద్గం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,720
బాద్గం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
బాద్గం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,791
బాద్గం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,310
బాద్గం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
బాద్గం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,500
బాద్గం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,040
బాద్గం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,371
బాద్గం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,500
బాద్గం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,350
బాద్గం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,620
బాద్గం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,020
బాద్గం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,936
బాద్గం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,020
బాద్గం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,500
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బాద్గం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,800.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,310 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,650 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,650 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,650 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,260 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,070 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,860 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,860 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
బాద్గం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,310
బాద్గం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
బాద్గం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,975
బాద్గం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,120
బాద్గం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,310
బాద్గం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
బాద్గం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
బాద్గం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,841
బాద్గం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,500
బాద్గం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
బాద్గం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,920
బాద్గం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
బాద్గం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,611
బాద్గం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,920
బాద్గం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,610
బాద్గం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,950
బాద్గం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,720
బాద్గం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,104
బాద్గం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,850
బాద్గం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,920
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర