మచిలిపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మచిలిపట్నం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,090
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,440 +260.00
24 మే 2022 52,180 +80.00
23 మే 2022 52,100 +290.00
22 మే 2022 51,810 +0.00
21 మే 2022 51,810 +0.00
20 మే 2022 51,810 +340.00
19 మే 2022 51,470 +40.00
18 మే 2022 51,430 -80.00
17 మే 2022 51,510 +390.00
16 మే 2022 51,120 -310.00
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,050
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,120
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,950
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,540
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,440
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,600
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,480
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,423
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,880
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,540
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,580
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,480
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,287
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,480
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,230
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,830
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,880
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,606
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,880
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,480
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మచిలిపట్నం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
63,070.00
-460.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,530 +690.00
24 మే 2022 62,840 -100.00
23 మే 2022 62,940 -160.00
22 మే 2022 63,100 +0.00
21 మే 2022 63,100 +0.00
20 మే 2022 63,100 +800.00
19 మే 2022 62,300 -390.00
18 మే 2022 62,690 +240.00
17 మే 2022 62,450 +1,630.00
16 మే 2022 60,820 +600.00
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,220
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,920
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,530
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,730
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,520
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,879
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,180
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,520
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,170
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,620
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,253
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,620
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,090
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,680
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,250
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,700
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,500
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,620
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర