సోమ, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

సోమ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,840
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,610 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,560 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,560 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,550 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,820 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,150 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,800 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,850 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,840 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,840 +10.00
సోమ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,560
సోమ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,610
సోమ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,320
సోమ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,550
సోమ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,610
సోమ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,150
సోమ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,040
సోమ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,247
సోమ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,140
సోమ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,820
సోమ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,610
సోమ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,800
సోమ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,463
సోమ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,760
సోమ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,260
సోమ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,810
సోమ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,550
సోమ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,180
సోమ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,750
సోమ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,760
సోమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోమ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
76,140.00
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,220 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 78,040 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 78,030 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 78,030 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,610 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,460 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,790 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,490 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,490 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,480 +10.00
సోమ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,040
సోమ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,220
సోమ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,580
సోమ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,030
సోమ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,220
సోమ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,610
సోమ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,410
సోమ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 73,004
సోమ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,710
సోమ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,610
సోమ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,270
సోమ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,020
సోమ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,912
సోమ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,090
సోమ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,060
సోమ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,170
సోమ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,080
సోమ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,517
సోమ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,160
సోమ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,090
సోమ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర