వెస్ట్ గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,900
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,900 -140.00
19 జూన్ 2024 72,040 +50.00
18 జూన్ 2024 71,990 +210.00
17 జూన్ 2024 71,780 -460.00
16 జూన్ 2024 72,240 +10.00
15 జూన్ 2024 72,230 +10.00
14 జూన్ 2024 72,220 +820.00
13 జూన్ 2024 71,400 -760.00
12 జూన్ 2024 72,160 +400.00
11 జూన్ 2024 71,760 +100.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,350
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,400
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,047
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,040
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,900
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,890
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,050
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,584
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,050
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,040
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,280
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,530
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,590
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,530
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,820
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,300
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,920
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,162
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,920
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,900
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,750.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,750 -360.00
19 జూన్ 2024 90,110 +510.00
18 జూన్ 2024 89,600 +160.00
17 జూన్ 2024 89,440 -290.00
16 జూన్ 2024 89,730 +10.00
15 జూన్ 2024 89,720 +10.00
14 జూన్ 2024 89,710 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,520 -2,430.00
12 జూన్ 2024 90,950 +1,770.00
11 జూన్ 2024 89,180 -1,350.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,350
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,520
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,389
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,130
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,750
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,290
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,555
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,430
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,120
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,350
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,970
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,085
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,970
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,140
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,980
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,480
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,835
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,480
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,440
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర