కోల్‌కతా, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

కోల్‌కతా : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,340
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,340 +0.00
12 జూలై 2024 73,340 -10.00
11 జూలై 2024 73,350 +610.00
10 జూలై 2024 72,740 +280.00
09 జూలై 2024 72,460 +90.00
08 జూలై 2024 72,370 -690.00
07 జూలై 2024 73,060 +10.00
06 జూలై 2024 73,050 +0.00
05 జూలై 2024 73,050 +710.00
04 జూలై 2024 72,340 -20.00
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,350
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,560
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,665
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,630
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,340
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,960
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,020
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,612
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,660
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,570
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,201
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,660
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
కోల్‌కతా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
కోల్‌కతా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోల్‌కతా : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
92,980.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 92,980 +10.00
12 జూలై 2024 92,970 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,000 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,840 +60.00
09 జూలై 2024 92,780 +350.00
08 జూలై 2024 92,430 -960.00
07 జూలై 2024 93,390 +10.00
06 జూలై 2024 93,380 +10.00
05 జూలై 2024 93,370 +1,630.00
04 జూలై 2024 91,740 -30.00
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,000
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,470
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,371
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,470
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 92,980
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,850
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,060
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,353
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,640
కోల్‌కతా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,310
కోల్‌కతా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,160
కోల్‌కతా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
కోల్‌కతా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,088
కోల్‌కతా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
కోల్‌కతా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,630
కోల్‌కతా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
కోల్‌కతా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
కోల్‌కతా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
కోల్‌కతా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
కోల్‌కతా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
కోల్‌కతా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర