హిసార్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

హిసార్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,880
-50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,930 +180.00
05 జూన్ 2023 59,750 +240.00
04 జూన్ 2023 59,510 +0.00
03 జూన్ 2023 59,510 +10.00
02 జూన్ 2023 59,500 -660.00
01 జూన్ 2023 60,160 +10.00
31 మే 2023 60,150 +10.00
30 మే 2023 60,140 +510.00
29 మే 2023 59,630 +80.00
28 మే 2023 59,550 +0.00
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,160
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,500
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,727
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,160
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,930
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,570
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,540
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,497
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,150
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,220
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,510
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,229
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,510
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,990
హిసార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,750
హిసార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,950
హిసార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,771
హిసార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
హిసార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
హిసార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హిసార్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,960.00
-50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,010 +60.00
05 జూన్ 2023 71,950 -110.00
04 జూన్ 2023 72,060 +10.00
03 జూన్ 2023 72,050 +0.00
02 జూన్ 2023 72,050 -630.00
01 జూన్ 2023 72,680 +480.00
31 మే 2023 72,200 +1,070.00
30 మే 2023 71,130 -30.00
29 మే 2023 71,160 -180.00
28 మే 2023 71,340 +10.00
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,680
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,950
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,133
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,680
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,010
హిసార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,970
హిసార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,250
హిసార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,745
హిసార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,380
హిసార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,200
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,160
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,190
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,793
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,270
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,380
హిసార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,270
హిసార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,830
హిసార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,963
హిసార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
హిసార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,270
హిసార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర