హిసార్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

హిసార్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,590
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 72,940 -260.00
21 జూలై 2024 73,200 +10.00
20 జూలై 2024 73,190 +10.00
19 జూలై 2024 73,180 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,350 +70.00
17 జూలై 2024 74,280 -150.00
16 జూలై 2024 74,430 +800.00
15 జూలై 2024 73,630 +210.00
14 జూలై 2024 73,420 +0.00
13 జూలై 2024 73,420 +10.00
హిసార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,430
హిసార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,640
హిసార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,104
హిసార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,710
హిసార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 72,940
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,040
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,090
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,719
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,740
హిసార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,640
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,570
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,750
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,277
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,750
హిసార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,730
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,970
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,240
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,287
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,240
హిసార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,520
హిసార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హిసార్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,650.00
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,130 -540.00
21 జూలై 2024 89,670 +0.00
20 జూలై 2024 89,670 +10.00
19 జూలై 2024 89,660 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,770 -170.00
17 జూలై 2024 91,940 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,770 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,620 -460.00
14 జూలై 2024 93,080 +10.00
13 జూలై 2024 93,070 +0.00
హిసార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,100
హిసార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,130
హిసార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,972
హిసార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,560
హిసార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,130
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,950
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,160
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,529
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,740
హిసార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,410
హిసార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,260
హిసార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,950
హిసార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,180
హిసార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,090
హిసార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,730
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,000
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,650
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,738
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,650
హిసార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,800
హిసార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర