సింగ్రౌలి, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సింగ్రౌలి : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,200
+130.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,070 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,230 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,220 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,100 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,910 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,900 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,900 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,690 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,460 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,550 -590.00
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,219
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,070
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,460
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,670
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,446
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,460
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,730
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,770
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,577
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,320
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
సింగ్రౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సింగ్రౌలి : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,210.00
-300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,510 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,960 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,520 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,550 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,350 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,350 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,340 +980.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,360 +1,030.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,330 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,850 -1,430.00
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,850
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,230
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,510
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,420
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,940
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,233
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,420
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,420
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,410
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,622
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,380
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
సింగ్రౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర