గుల్బర్గా, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

గుల్బర్గా : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,070
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,070 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,030 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,750 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,460 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,870 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,870 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,860 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,850 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,880 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,600 +240.00
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,070
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,460
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,845
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,850
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,070
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,230
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,270
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,194
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,620
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,880
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,010
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,180
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,829
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,200
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,420
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,760
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,320
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,044
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,150
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,200
గుల్బర్గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గుల్బర్గా : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,890.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,890 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,130 +900.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,230 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,040 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,290 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,280 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,280 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,210 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,320 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,680 +1,630.00
గుల్బర్గా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,890
గుల్బర్గా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,040
గుల్బర్గా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,919
గుల్బర్గా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,210
గుల్బర్గా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,890
గుల్బర్గా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,320
గుల్బర్గా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,470
గుల్బర్గా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,367
గుల్బర్గా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,010
గుల్బర్గా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,320
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,840
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,320
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,085
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,840
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,790
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,950
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,390
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,471
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,390
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,840
గుల్బర్గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర