ధర్మపురి, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

ధర్మపురి : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,060
-60.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,120 +180.00
05 జూన్ 2023 59,940 +240.00
04 జూన్ 2023 59,700 +0.00
03 జూన్ 2023 59,700 +10.00
02 జూన్ 2023 59,690 -660.00
01 జూన్ 2023 60,350 +10.00
31 మే 2023 60,340 +10.00
30 మే 2023 60,330 +510.00
29 మే 2023 59,820 +80.00
28 మే 2023 59,740 +0.00
ధర్మపురి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
ధర్మపురి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,690
ధర్మపురి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,917
ధర్మపురి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
ధర్మపురి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,120
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,760
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,730
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,690
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,190
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,340
ధర్మపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,410
ధర్మపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,700
ధర్మపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,420
ధర్మపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,700
ధర్మపురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,180
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,955
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
ధర్మపురి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,690
ధర్మపురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధర్మపురి : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,200.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,240 +60.00
05 జూన్ 2023 72,180 -110.00
04 జూన్ 2023 72,290 +10.00
03 జూన్ 2023 72,280 +0.00
02 జూన్ 2023 72,280 -630.00
01 జూన్ 2023 72,910 +480.00
31 మే 2023 72,430 +1,080.00
30 మే 2023 71,350 -40.00
29 మే 2023 71,390 -170.00
28 మే 2023 71,560 +0.00
ధర్మపురి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,910
ధర్మపురి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,180
ధర్మపురి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,363
ధర్మపురి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
ధర్మపురి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,240
ధర్మపురి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,220
ధర్మపురి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,470
ధర్మపురి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,980
ధర్మపురి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,620
ధర్మపురి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,430
ధర్మపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,400
ధర్మపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,420
ధర్మపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,030
ధర్మపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,500
ధర్మపురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,620
ధర్మపురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,500
ధర్మపురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
ధర్మపురి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,175
ధర్మపురి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
ధర్మపురి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,500
ధర్మపురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర