కొడగు, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

కొడగు : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,670 -140.00
19 జూన్ 2024 71,810 +50.00
18 జూన్ 2024 71,760 +200.00
17 జూన్ 2024 71,560 -450.00
16 జూన్ 2024 72,010 +10.00
15 జూన్ 2024 72,000 +10.00
14 జూన్ 2024 71,990 +820.00
13 జూన్ 2024 71,170 -760.00
12 జూన్ 2024 71,930 +400.00
11 జూన్ 2024 71,530 +100.00
కొడగు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,120
కొడగు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,170
కొడగు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,818
కొడగు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,810
కొడగు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,670
కొడగు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,650
కొడగు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,820
కొడగు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,354
కొడగు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,830
కొడగు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,810
కొడగు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,050
కొడగు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,310
కొడగు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,363
కొడగు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,310
కొడగు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,600
కొడగు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,090
కొడగు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,720
కొడగు బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,952
కొడగు బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,720
కొడగు బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,690
కొడగు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొడగు : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,460.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,460 -360.00
19 జూన్ 2024 89,820 +500.00
18 జూన్ 2024 89,320 +160.00
17 జూన్ 2024 89,160 -280.00
16 జూన్ 2024 89,440 +10.00
15 జూన్ 2024 89,430 +0.00
14 జూన్ 2024 89,430 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,240 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,660 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,900 -1,340.00
కొడగు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,050
కొడగు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,240
కొడగు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,101
కొడగు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,830
కొడగు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,460
కొడగు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,370
కొడగు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,030
కొడగు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,274
కొడగు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,170
కొడగు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,830
కొడగు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,090
కొడగు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,730
కొడగు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,825
కొడగు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,730
కొడగు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,880
కొడగు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,740
కొడగు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,250
కొడగు వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,598
కొడగు వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,250
కొడగు వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,200
కొడగు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర