రామనాథపురం, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

రామనాథపురం : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,960
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,960 -840.00
20 మార్చి 2023 59,800 +50.00
19 మార్చి 2023 59,750 +10.00
18 మార్చి 2023 59,740 +0.00
17 మార్చి 2023 59,740 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,320 -320.00
15 మార్చి 2023 58,640 +880.00
14 మార్చి 2023 57,760 -130.00
13 మార్చి 2023 57,890 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,410 +10.00
రామనాథపురం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,800
రామనాథపురం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
రామనాథపురం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,226
రామనాథపురం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
రామనాథపురం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,960
రామనాథపురం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
రామనాథపురం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,620
రామనాథపురం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,582
రామనాథపురం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
రామనాథపురం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,020
రామనాథపురం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,360
రామనాథపురం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,200
రామనాథపురం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,563
రామనాథపురం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,200
రామనాథపురం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,270
రామనాథపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,230
రామనాథపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
రామనాథపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,544
రామనాథపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
రామనాథపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,200
రామనాథపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రామనాథపురం : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,650.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,650 -370.00
20 మార్చి 2023 69,020 +160.00
19 మార్చి 2023 68,860 +10.00
18 మార్చి 2023 68,850 +0.00
17 మార్చి 2023 68,850 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,770 -760.00
15 మార్చి 2023 67,530 +430.00
14 మార్చి 2023 67,100 +330.00
13 మార్చి 2023 66,770 +3,760.00
12 మార్చి 2023 63,010 +10.00
రామనాథపురం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,020
రామనాథపురం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
రామనాథపురం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,466
రామనాథపురం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
రామనాథపురం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,650
రామనాథపురం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
రామనాథపురం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,850
రామనాథపురం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,560
రామనాథపురం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
రామనాథపురం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
రామనాథపురం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,070
రామనాథపురం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,190
రామనాథపురం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,071
రామనాథపురం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
రామనాథపురం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,130
రామనాథపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,900
రామనాథపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
రామనాథపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,062
రామనాథపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
రామనాథపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,500
రామనాథపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర