మెదక్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

మెదక్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,460
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,430 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,240 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,420 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,380 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,370 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,370 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,640 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,970 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,620 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
మెదక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
మెదక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,240
మెదక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,868
మెదక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
మెదక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,430
మెదక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
మెదక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
మెదక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
మెదక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
మెదక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
మెదక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,430
మెదక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,640
మెదక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,291
మెదక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,590
మెదక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,080
మెదక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
మెదక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,380
మెదక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,006
మెదక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
మెదక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,590
మెదక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మెదక్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,490.00
-150.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,640 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,240 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,000 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,810 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,810 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,800 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,390 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,240 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,570 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
మెదక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
మెదక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,640
మెదక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,550
మెదక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
మెదక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,640
మెదక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
మెదక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
మెదక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
మెదక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
మెదక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
మెదక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,060
మెదక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,830
మెదక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,706
మెదక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,890
మెదక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,850
మెదక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
మెదక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,880
మెదక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,306
మెదక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
మెదక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,890
మెదక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర