చంపావత్ : బంగారం & వెండి ధర, చంపావత్ బంగారు రేట్లు, చంపావత్ వెండి రేట్లు

చంపావత్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

చంపావత్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,760
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,420 +40.00
18 మే 2022 51,380 -70.00
17 మే 2022 51,450 +380.00
16 మే 2022 51,070 -310.00
15 మే 2022 51,380 +0.00
14 మే 2022 51,380 +0.00
13 మే 2022 51,380 -660.00
12 మే 2022 52,040 +240.00
11 మే 2022 51,800 -380.00
10 మే 2022 52,180 -390.00
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,990
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,070
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,874
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,490
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,420
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,550
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,430
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,368
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,820
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,490
చంపావత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,520
చంపావత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,420
చంపావత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,232
చంపావత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,420
చంపావత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,170
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,780
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,830
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,555
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,830
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,420
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చంపావత్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,040.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,230 -390.00
18 మే 2022 62,620 +230.00
17 మే 2022 62,390 +1,640.00
16 మే 2022 60,750 +590.00
15 మే 2022 60,160 +0.00
14 మే 2022 60,160 +0.00
13 మే 2022 60,160 -2,050.00
12 మే 2022 62,210 +140.00
11 మే 2022 62,070 -900.00
10 మే 2022 62,970 -1,080.00
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,450
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,160
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,797
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,450
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,230
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,650
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,450
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,808
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,100
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,450
చంపావత్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,100
చంపావత్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,560
చంపావత్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,183
చంపావత్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,560
చంపావత్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,020
చంపావత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,610
చంపావత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,190
చంపావత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,634
చంపావత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,440
చంపావత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,560
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర