చంపావత్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

చంపావత్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,760
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,760 -4,240.00
22 జూలై 2024 73,000 -250.00
21 జూలై 2024 73,250 +0.00
20 జూలై 2024 73,250 +10.00
19 జూలై 2024 73,240 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,410 +70.00
17 జూలై 2024 74,340 -150.00
16 జూలై 2024 74,490 +800.00
15 జూలై 2024 73,690 +210.00
14 జూలై 2024 73,480 +0.00
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,490
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,760
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,970
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,760
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,760
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,100
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,150
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,747
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,800
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,700
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,630
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,810
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,335
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,810
చంపావత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,790
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,030
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,290
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,345
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,290
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,580
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చంపావత్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,030 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,200 -540.00
21 జూలై 2024 89,740 +0.00
20 జూలై 2024 89,740 +10.00
19 జూలై 2024 89,730 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,840 -170.00
17 జూలై 2024 92,010 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,840 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,690 -470.00
14 జూలై 2024 93,160 +10.00
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,170
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,030
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,740
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,630
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,030
చంపావత్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,020
చంపావత్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,230
చంపావత్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,520
చంపావత్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,810
చంపావత్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,480
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,340
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,010
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,252
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,150
చంపావత్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,800
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,060
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,710
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,803
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,710
చంపావత్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,860
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర