అహ్మద్‌నగర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

అహ్మద్‌నగర్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,880
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,170 +10.00
30 మే 2023 60,160 +510.00
29 మే 2023 59,650 +80.00
28 మే 2023 59,570 +10.00
27 మే 2023 59,560 +0.00
26 మే 2023 59,560 -90.00
25 మే 2023 59,650 -370.00
24 మే 2023 60,020 -390.00
23 మే 2023 60,410 -20.00
22 మే 2023 60,430 -130.00
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,560
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,514
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,010
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,170
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,240
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,244
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,010
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,786
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
అహ్మద్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,520
అహ్మద్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అహ్మద్‌నగర్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,870.00
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,220 +1,070.00
30 మే 2023 71,150 -30.00
29 మే 2023 71,180 -170.00
28 మే 2023 71,350 +0.00
27 మే 2023 71,350 +10.00
26 మే 2023 71,340 +1,070.00
25 మే 2023 70,270 -830.00
24 మే 2023 71,100 -1,090.00
23 మే 2023 72,190 -560.00
22 మే 2023 72,750 -620.00
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,990
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,270
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,765
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,400
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,220
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,180
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,210
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,813
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,290
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,400
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,981
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
అహ్మద్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,290
అహ్మద్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర