కురుక్షేత్ర, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

కురుక్షేత్ర : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,250
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,250 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,520 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,850 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,500 +940.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,540 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,240 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,180 -180.00
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,250
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,250
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,250
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,250
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,850
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,956
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,850
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,520
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,180
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,970
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,530
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,280
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,898
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
కురుక్షేత్ర బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,480
కురుక్షేత్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కురుక్షేత్ర : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,660.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,660 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,240 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,100 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,430 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,130 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,130 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,120 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,100 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,970 -470.00
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,660
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,660
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,660
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,660
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,660
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,240
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,080
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,658
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,370
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,240
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,700
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,575
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,760
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,720
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,810
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,750
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,156
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,800
కురుక్షేత్ర వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,760
కురుక్షేత్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర