అనంతనాగ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

అనంతనాగ్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,740
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 73,090 -250.00
21 జూలై 2024 73,340 +0.00
20 జూలై 2024 73,340 +10.00
19 జూలై 2024 73,330 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,500 +70.00
17 జూలై 2024 74,430 -150.00
16 జూలై 2024 74,580 +800.00
15 జూలై 2024 73,780 +210.00
14 జూలై 2024 73,570 +0.00
13 జూలై 2024 73,570 +10.00
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,580
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,780
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,250
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,850
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 73,090
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,180
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,240
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,862
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,880
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,780
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,720
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,890
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,422
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,890
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,880
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,120
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,370
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,430
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,370
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,660
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనంతనాగ్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,840.00
-470.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,310 -540.00
21 జూలై 2024 89,850 +10.00
20 జూలై 2024 89,840 +0.00
19 జూలై 2024 89,840 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,950 -170.00
17 జూలై 2024 92,120 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,950 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,800 -470.00
14 జూలై 2024 93,270 +10.00
13 జూలై 2024 93,260 +10.00
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,290
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,310
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,155
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,740
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,310
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,140
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,330
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,708
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,920
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,590
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,460
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,110
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,356
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,250
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,910
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,160
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,800
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,900
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,800
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,960
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర