షోపియన్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

షోపియన్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,380
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,380 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,650 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,980 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,630 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,680 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,670 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,660 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,360 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,300 -180.00
షోపియన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
షోపియన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,380
షోపియన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,380
షోపియన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,380
షోపియన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,380
షోపియన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,980
షోపియన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,870
షోపియన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,078
షోపియన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,970
షోపియన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,650
షోపియన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,440
షోపియన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,650
షోపియన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,299
షోపియన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,600
షోపియన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,090
షోపియన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
షోపియన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,390
షోపియన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,009
షోపియన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
షోపియన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,600
షోపియన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షోపియన్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,810.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,810 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,400 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,250 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,580 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,290 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,270 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,270 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,250 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,120 -460.00
షోపియన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
షోపియన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,810
షోపియన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,810
షోపియన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,810
షోపియన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,810
షోపియన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,400
షోపియన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,220
షోపియన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,803
షోపియన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,510
షోపియన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,400
షోపియన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,070
షోపియన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,840
షోపియన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,716
షోపియన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,900
షోపియన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,860
షోపియన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
షోపియన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,890
షోపియన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,300
షోపియన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
షోపియన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,900
షోపియన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర