గయా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

గయా : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,420
+130.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,290 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,250 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,240 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,230 +720.00
30 నవంబర్ 2023 62,510 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,830 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,490 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,530 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,530 +10.00
గయా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
గయా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,290
గయా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,003
గయా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
గయా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,290
గయా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,830
గయా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
గయా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,940
గయా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
గయా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
గయా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,300
గయా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,520
గయా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,165
గయా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,470
గయా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,950
గయా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
గయా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,260
గయా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,881
గయా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
గయా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
గయా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గయా : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,680.00
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,840 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,650 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,640 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,640 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,220 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,080 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,410 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,110 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,110 +10.00
గయా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
గయా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,840
గయా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,193
గయా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
గయా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,840
గయా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,220
గయా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
గయా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,638
గయా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
గయా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,220
గయా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,910
గయా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
గయా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,556
గయా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,740
గయా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,700
గయా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
గయా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,730
గయా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,152
గయా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
గయా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,740
గయా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర