అలప్పుజ, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

అలప్పుజ : బంగారు రేటు

26 మే 2024
71,710
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 71,710 +0.00
24 మే 2024 71,710 -230.00
23 మే 2024 71,940 -1,540.00
22 మే 2024 73,480 -960.00
21 మే 2024 74,440 -380.00
20 మే 2024 74,820 +650.00
19 మే 2024 74,170 +10.00
18 మే 2024 74,160 +10.00
17 మే 2024 74,150 +790.00
16 మే 2024 73,360 -120.00
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,820
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,980
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,573
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,990
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 71,710
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,220
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,525
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,760
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,240
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,870
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,102
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,870
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,840
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,070
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,580
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,394
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,070
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,800
అలప్పుజ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అలప్పుజ : వెండి రేటు

26 మే 2024
90,870.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 90,870 +0.00
24 మే 2024 90,870 +250.00
23 మే 2024 90,620 -2,650.00
22 మే 2024 93,270 -1,750.00
21 మే 2024 95,020 -770.00
20 మే 2024 95,790 +4,350.00
19 మే 2024 91,440 +10.00
18 మే 2024 91,430 +0.00
17 మే 2024 91,430 +3,840.00
16 మే 2024 87,590 +370.00
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,790
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,220
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,064
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,360
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 90,870
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,280
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,900
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,009
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,900
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,070
అలప్పుజ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,910
అలప్పుజ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,410
అలప్పుజ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,766
అలప్పుజ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,410
అలప్పుజ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,370
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,550
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,270
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,139
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,550
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,400
అలప్పుజ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర