థానే, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

థానే : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,650 +210.00
14 జూలై 2024 73,440 +0.00
13 జూలై 2024 73,440 +10.00
12 జూలై 2024 73,430 -20.00
11 జూలై 2024 73,450 +620.00
10 జూలై 2024 72,830 +270.00
09 జూలై 2024 72,560 +90.00
08 జూలై 2024 72,470 -690.00
07 జూలై 2024 73,160 +10.00
06 జూలై 2024 73,150 +10.00
థానే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,650
థానే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,660
థానే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,867
థానే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,730
థానే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,650
థానే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,060
థానే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,110
థానే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,709
థానే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,760
థానే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,660
థానే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
థానే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
థానే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,296
థానే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
థానే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,750
థానే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
థానే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
థానే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
థానే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
థానే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
థానే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

థానే : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,640.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,640 -470.00
14 జూలై 2024 93,110 +10.00
13 జూలై 2024 93,100 +10.00
12 జూలై 2024 93,090 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,120 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,960 +60.00
09 జూలై 2024 92,900 +340.00
08 జూలై 2024 92,560 -950.00
07 జూలై 2024 93,510 +0.00
06 జూలై 2024 93,510 +10.00
థానే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,120
థానే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,590
థానే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,544
థానే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,590
థానే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,640
థానే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,970
థానే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,180
థానే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,472
థానే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,760
థానే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,430
థానే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,290
థానే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
థానే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,205
థానే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
థానే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,750
థానే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
థానే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
థానే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
థానే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
థానే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
థానే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర