నైనిటాల్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

నైనిటాల్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,690
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,690 +210.00
14 జూలై 2024 73,480 +0.00
13 జూలై 2024 73,480 +10.00
12 జూలై 2024 73,470 -20.00
11 జూలై 2024 73,490 +620.00
10 జూలై 2024 72,870 +270.00
09 జూలై 2024 72,600 +100.00
08 జూలై 2024 72,500 -690.00
07 జూలై 2024 73,190 +0.00
06 జూలై 2024 73,190 +10.00
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,690
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,690
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,904
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,760
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,690
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,100
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,150
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,747
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,800
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,700
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,630
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,810
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,335
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,810
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,790
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,030
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,290
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,345
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,290
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,580
నైనిటాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నైనిటాల్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,690.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,690 -470.00
14 జూలై 2024 93,160 +10.00
13 జూలై 2024 93,150 +10.00
12 జూలై 2024 93,140 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,170 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,010 +60.00
09 జూలై 2024 92,950 +340.00
08 జూలై 2024 92,610 -950.00
07 జూలై 2024 93,560 +10.00
06 జూలై 2024 93,550 +0.00
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,170
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,630
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,593
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,630
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,690
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,020
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,230
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,520
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,810
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,480
నైనిటాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,340
నైనిటాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,010
నైనిటాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,252
నైనిటాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,150
నైనిటాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,800
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,060
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,710
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,803
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,710
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,860
నైనిటాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర