గారియాబంద్ : బంగారం & వెండి ధర, గారియాబంద్ బంగారు రేట్లు, గారియాబంద్ వెండి రేట్లు

గారియాబంద్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

గారియాబంద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,710
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,380 +50.00
18 మే 2022 51,330 -80.00
17 మే 2022 51,410 +390.00
16 మే 2022 51,020 -310.00
15 మే 2022 51,330 +0.00
14 మే 2022 51,330 +0.00
13 మే 2022 51,330 -660.00
12 మే 2022 51,990 +240.00
11 మే 2022 51,750 -380.00
10 మే 2022 52,130 -400.00
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,827
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,380
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,500
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,380
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,319
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,470
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,380
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,186
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,380
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,130
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,730
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,780
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,508
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,780
గారియాబంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,380
గారియాబంద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గారియాబంద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,980.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,180 -390.00
18 మే 2022 62,570 +240.00
17 మే 2022 62,330 +1,630.00
16 మే 2022 60,700 +600.00
15 మే 2022 60,100 +0.00
14 మే 2022 60,100 +0.00
13 మే 2022 60,100 -2,050.00
12 మే 2022 62,150 +130.00
11 మే 2022 62,020 -890.00
10 మే 2022 62,910 -1,080.00
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,390
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,740
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,390
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,180
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,590
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,390
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,746
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,040
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,390
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,030
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,500
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,119
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,500
గారియాబంద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,960
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,550
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,130
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,574
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,380
గారియాబంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,500
గారియాబంద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర