వడోదర, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

వడోదర : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,510
-960.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,470 +70.00
17 జూలై 2024 74,400 -150.00
16 జూలై 2024 74,550 +800.00
15 జూలై 2024 73,750 +210.00
14 జూలై 2024 73,540 +0.00
13 జూలై 2024 73,540 +10.00
12 జూలై 2024 73,530 -20.00
11 జూలై 2024 73,550 +620.00
10 జూలై 2024 72,930 +270.00
09 జూలై 2024 72,660 +100.00
వడోదర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,550
వడోదర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,750
వడోదర బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,216
వడోదర బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,820
వడోదర బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,470
వడోదర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,160
వడోదర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,210
వడోదర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,834
వడోదర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,850
వడోదర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,760
వడోదర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,690
వడోదర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,860
వడోదర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,393
వడోదర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,870
వడోదర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,850
వడోదర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
వడోదర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
వడోదర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,401
వడోదర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
వడోదర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,630
వడోదర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వడోదర : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,670.00
-2,250.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,920 -170.00
17 జూలై 2024 92,090 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,920 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,760 -470.00
14 జూలై 2024 93,230 +10.00
13 జూలై 2024 93,220 +0.00
12 జూలై 2024 93,220 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,250 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,080 +50.00
09 జూలై 2024 93,030 +350.00
వడోదర వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,250
వడోదర వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,700
వడోదర వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,662
వడోదర వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,700
వడోదర వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,920
వడోదర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,100
వడోదర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,300
వడోదర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,671
వడోదర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,880
వడోదర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,550
వడోదర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,420
వడోదర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,080
వడోదర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,322
వడోదర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,220
వడోదర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,880
వడోదర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
వడోదర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
వడోదర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,868
వడోదర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
వడోదర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,930
వడోదర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర