మహే, పుదుచ్చేరి : బంగారం & వెండి ధర

మహే : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
60,050
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,390 +20.00
30 మే 2023 60,370 +510.00
29 మే 2023 59,860 +80.00
28 మే 2023 59,780 +0.00
27 మే 2023 59,780 +10.00
26 మే 2023 59,770 -100.00
25 మే 2023 59,870 -370.00
24 మే 2023 60,240 -390.00
23 మే 2023 60,630 -20.00
22 మే 2023 60,650 -120.00
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
మహే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,800
మహే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,770
మహే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,731
మహే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,230
మహే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,390
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,450
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,740
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,460
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,740
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,220
మహే బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,980
మహే బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,160
మహే బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,994
మహే బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,090
మహే బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,730
మహే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహే : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
72,140.00
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,480 +1,080.00
30 మే 2023 71,400 -30.00
29 మే 2023 71,430 -180.00
28 మే 2023 71,610 +10.00
27 మే 2023 71,600 +0.00
26 మే 2023 71,600 +1,080.00
25 మే 2023 70,520 -830.00
24 మే 2023 71,350 -1,090.00
23 మే 2023 72,440 -570.00
22 మే 2023 73,010 -630.00
మహే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
మహే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
మహే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
మహే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
మహే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
మహే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,270
మహే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,520
మహే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,028
మహే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,670
మహే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,480
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,450
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,470
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,080
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,550
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,670
మహే వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,550
మహే వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,070
మహే వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,221
మహే వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,680
మహే వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,550
మహే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర