మహే, పుదుచ్చేరి : బంగారం & వెండి ధర

మహే : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,530
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,530 +210.00
04 జూలై 2022 53,320 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,880 +0.00
02 జూలై 2022 51,880 +0.00
01 జూలై 2022 51,880 -220.00
30 జూన్ 2022 52,100 -90.00
29 జూన్ 2022 52,190 +170.00
28 జూన్ 2022 52,020 +30.00
27 జూన్ 2022 51,990 +30.00
26 జూన్ 2022 51,960 +0.00
మహే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,530
మహే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,880
మహే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,498
మహే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,880
మహే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,530
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,100
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,550
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,257
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,230
మహే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,100
మహే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,150
మహే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,220
మహే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,089
మహే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,650
మహే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,290
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,710
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,580
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,527
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,980
మహే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,650
మహే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహే : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
60,070.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 60,070 +770.00
04 జూలై 2022 59,300 -600.00
03 జూలై 2022 59,900 +0.00
02 జూలై 2022 59,900 +0.00
01 జూలై 2022 59,900 -760.00
30 జూన్ 2022 60,660 -490.00
29 జూన్ 2022 61,150 -410.00
28 జూన్ 2022 61,560 +200.00
27 జూన్ 2022 61,360 +250.00
26 జూన్ 2022 61,110 +0.00
మహే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,070
మహే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,300
మహే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,814
మహే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,900
మహే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 60,070
మహే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,020
మహే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,660
మహే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,692
మహే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,780
మహే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,660
మహే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,640
మహే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,340
మహే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,128
మహే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,640
మహే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,550
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,870
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,640
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,012
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,310
మహే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,640
మహే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర