మదురై, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

మదురై : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,560
+460.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,100 +140.00
21 మార్చి 2023 58,960 -840.00
20 మార్చి 2023 59,800 +50.00
19 మార్చి 2023 59,750 +10.00
18 మార్చి 2023 59,740 +0.00
17 మార్చి 2023 59,740 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,320 -320.00
15 మార్చి 2023 58,640 +880.00
14 మార్చి 2023 57,760 -130.00
13 మార్చి 2023 57,890 +1,480.00
మదురై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,800
మదురై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
మదురై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,311
మదురై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
మదురై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,100
మదురై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
మదురై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,620
మదురై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,582
మదురై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
మదురై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,020
మదురై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,360
మదురై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,200
మదురై బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,563
మదురై బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,200
మదురై బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,270
మదురై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,230
మదురై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
మదురై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,544
మదురై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
మదురై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,200
మదురై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మదురై : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,800.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,500 +850.00
21 మార్చి 2023 68,650 -370.00
20 మార్చి 2023 69,020 +160.00
19 మార్చి 2023 68,860 +10.00
18 మార్చి 2023 68,850 +0.00
17 మార్చి 2023 68,850 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,770 -760.00
15 మార్చి 2023 67,530 +430.00
14 మార్చి 2023 67,100 +330.00
13 మార్చి 2023 66,770 +3,760.00
మదురై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,500
మదురై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
మదురై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,650
మదురై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
మదురై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,500
మదురై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
మదురై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,850
మదురై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,560
మదురై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
మదురై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
మదురై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,070
మదురై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,190
మదురై వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,071
మదురై వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
మదురై వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,130
మదురై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,900
మదురై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
మదురై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,062
మదురై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
మదురై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,500
మదురై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర