భండారా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

భండారా : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,260
-240.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,500 -450.00
16 జూన్ 2024 71,950 +10.00
15 జూన్ 2024 71,940 +0.00
14 జూన్ 2024 71,940 +830.00
13 జూన్ 2024 71,110 -770.00
12 జూన్ 2024 71,880 +410.00
11 జూన్ 2024 71,470 +90.00
10 జూన్ 2024 71,380 +80.00
09 జూన్ 2024 71,300 +10.00
08 జూన్ 2024 71,290 +10.00
భండారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,060
భండారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,110
భండారా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,774
భండారా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,760
భండారా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,500
భండారా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
భండారా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
భండారా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,296
భండారా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
భండారా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,750
భండారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
భండారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
భండారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
భండారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
భండారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
భండారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
భండారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
భండారా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,900
భండారా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
భండారా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,630
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భండారా : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,510.00
-580.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,090 -280.00
16 జూన్ 2024 89,370 +10.00
15 జూన్ 2024 89,360 +0.00
14 జూన్ 2024 89,360 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,170 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,590 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,830 -1,340.00
10 జూన్ 2024 90,170 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,050 +0.00
08 జూన్ 2024 89,050 +10.00
భండారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,970
భండారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,170
భండారా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,131
భండారా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,760
భండారా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,090
భండారా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,290
భండారా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
భండారా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,205
భండారా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
భండారా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,750
భండారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
భండారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
భండారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
భండారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
భండారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
భండారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,680
భండారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
భండారా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,539
భండారా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
భండారా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,140
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర