చంద్రపూర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

చంద్రపూర్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,270
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,270 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,540 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,870 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,520 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,570 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,570 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,560 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,250 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,190 -180.00
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,270
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,270
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,270
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,270
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,270
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,870
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,973
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,870
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,540
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,330
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,550
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,197
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,500
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,990
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,914
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
చంద్రపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,500
చంద్రపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చంద్రపూర్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,680.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,680 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,260 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,120 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,450 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,160 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,150 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,140 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,120 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,990 -470.00
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,680
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,680
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,680
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,680
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,680
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,260
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,100
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,677
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,390
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,260
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,940
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,720
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,595
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,780
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,740
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,770
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,192
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
చంద్రపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,780
చంద్రపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర