ఫెర్జాల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫెర్జాల్ : బంగారు రేటు

26 మే 2024
71,800
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 71,800 +10.00
24 మే 2024 71,790 -230.00
23 మే 2024 72,020 -1,550.00
22 మే 2024 73,570 -950.00
21 మే 2024 74,520 -390.00
20 మే 2024 74,910 +660.00
19 మే 2024 74,250 +0.00
18 మే 2024 74,250 +10.00
17 మే 2024 74,240 +800.00
16 మే 2024 73,440 -130.00
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,910
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,070
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,658
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,070
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 71,800
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,300
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,550
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,609
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,550
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,840
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,320
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,940
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,180
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,940
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,920
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,150
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,660
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,467
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,150
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,870
ఫెర్జాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫెర్జాల్ : వెండి రేటు

26 మే 2024
90,980.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2024 90,980 +10.00
24 మే 2024 90,970 +240.00
23 మే 2024 90,730 -2,650.00
22 మే 2024 93,380 -1,750.00
21 మే 2024 95,130 -780.00
20 మే 2024 95,910 +4,360.00
19 మే 2024 91,550 +10.00
18 మే 2024 91,540 +0.00
17 మే 2024 91,540 +3,850.00
16 మే 2024 87,690 +370.00
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,910
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,310
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,167
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,450
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 90,980
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,370
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,990
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,106
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,990
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,160
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,000
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,500
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,855
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,500
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,460
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,630
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,360
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,223
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,630
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,480
ఫెర్జాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర