లే, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

లే : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,780
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,780 +210.00
14 జూలై 2024 73,570 +0.00
13 జూలై 2024 73,570 +10.00
12 జూలై 2024 73,560 -20.00
11 జూలై 2024 73,580 +620.00
10 జూలై 2024 72,960 +270.00
09 జూలై 2024 72,690 +100.00
08 జూలై 2024 72,590 -690.00
07 జూలై 2024 73,280 +0.00
06 జూలై 2024 73,280 +10.00
లే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,780
లే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,780
లే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,993
లే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,850
లే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,780
లే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,180
లే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,240
లే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,862
లే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,880
లే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,780
లే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,720
లే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,890
లే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,422
లే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,890
లే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,880
లే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,120
లే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,370
లే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,430
లే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,370
లే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,660
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లే : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,800.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,800 -470.00
14 జూలై 2024 93,270 +10.00
13 జూలై 2024 93,260 +10.00
12 జూలై 2024 93,250 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,290 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,120 +60.00
09 జూలై 2024 93,060 +340.00
08 జూలై 2024 92,720 -950.00
07 జూలై 2024 93,670 +0.00
06 జూలై 2024 93,670 +10.00
లే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,290
లే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,740
లే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,704
లే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,740
లే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,800
లే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,140
లే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,330
లే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,708
లే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,920
లే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,590
లే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,460
లే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,110
లే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,356
లే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,250
లే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,910
లే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,160
లే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,800
లే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,900
లే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,800
లే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,960
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర