పాలి, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

పాలి : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,940
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,940 +180.00
05 జూన్ 2023 59,760 +240.00
04 జూన్ 2023 59,520 +0.00
03 జూన్ 2023 59,520 +10.00
02 జూన్ 2023 59,510 -660.00
01 జూన్ 2023 60,170 +10.00
31 మే 2023 60,160 +10.00
30 మే 2023 60,150 +510.00
29 మే 2023 59,640 +80.00
28 మే 2023 59,560 +10.00
పాలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,170
పాలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,510
పాలి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,737
పాలి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,170
పాలి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,940
పాలి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
పాలి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,550
పాలి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,505
పాలి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
పాలి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,160
పాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,230
పాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
పాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,238
పాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
పాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,000
పాలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
పాలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
పాలి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,779
పాలి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
పాలి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,510
పాలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాలి : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,020.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,020 +60.00
05 జూన్ 2023 71,960 -110.00
04 జూన్ 2023 72,070 +10.00
03 జూన్ 2023 72,060 +0.00
02 జూన్ 2023 72,060 -630.00
01 జూన్ 2023 72,690 +480.00
31 మే 2023 72,210 +1,070.00
30 మే 2023 71,140 -30.00
29 మే 2023 71,170 -170.00
28 మే 2023 71,340 +0.00
పాలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,690
పాలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,960
పాలి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,143
పాలి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,690
పాలి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,020
పాలి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,980
పాలి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,260
పాలి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,755
పాలి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,390
పాలి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,210
పాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,170
పాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,200
పాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,802
పాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,280
పాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,390
పాలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,280
పాలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
పాలి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,972
పాలి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
పాలి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,280
పాలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర