ముంబై : బంగారం & వెండి ధర, ముంబై బంగారు రేట్లు, ముంబై వెండి రేట్లు

ముంబై, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

ముంబై : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,730
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,400 +50.00
18 మే 2022 51,350 -80.00
17 మే 2022 51,430 +390.00
16 మే 2022 51,040 -310.00
15 మే 2022 51,350 +0.00
14 మే 2022 51,350 +0.00
13 మే 2022 51,350 -660.00
12 మే 2022 52,010 +240.00
11 మే 2022 51,770 -380.00
10 మే 2022 52,150 -400.00
ముంబై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
ముంబై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
ముంబై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,847
ముంబై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
ముంబై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,400
ముంబై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,520
ముంబై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,400
ముంబై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,341
ముంబై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
ముంబై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
ముంబై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,500
ముంబై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,400
ముంబై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,206
ముంబై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,400
ముంబై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,150
ముంబై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,750
ముంబై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,800
ముంబై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,528
ముంబై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,800
ముంబై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,400
ముంబై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముంబై : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,010.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,200 -390.00
18 మే 2022 62,590 +240.00
17 మే 2022 62,350 +1,630.00
16 మే 2022 60,720 +590.00
15 మే 2022 60,130 +0.00
14 మే 2022 60,130 +0.00
13 మే 2022 60,130 -2,050.00
12 మే 2022 62,180 +140.00
11 మే 2022 62,040 -900.00
10 మే 2022 62,940 -1,070.00
ముంబై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
ముంబై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
ముంబై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,766
ముంబై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
ముంబై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,200
ముంబై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,620
ముంబై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,420
ముంబై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,773
ముంబై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,070
ముంబై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,420
ముంబై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,060
ముంబై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,520
ముంబై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,147
ముంబై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,520
ముంబై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,990
ముంబై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,580
ముంబై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,160
ముంబై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,602
ముంబై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,410
ముంబై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,520
ముంబై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర