షంలి, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

షంలి : బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
71,060
-180.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 71,240 -1,600.00
21 ఏప్రిల్ 2024 72,840 +0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 72,840 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,830 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,710 +230.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,480 -530.00
16 ఏప్రిల్ 2024 73,010 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,250 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,920 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,920 +10.00
షంలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
షంలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
షంలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,334
షంలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
షంలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) 71,240
షంలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
షంలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
షంలి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
షంలి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
షంలి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
షంలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
షంలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
షంలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
షంలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
షంలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
షంలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,410
షంలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,620
షంలి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,397
షంలి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,410
షంలి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,680
షంలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షంలి : వెండి రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
80,920.00
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 80,820 -2,970.00
21 ఏప్రిల్ 2024 83,790 +0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 83,790 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,780 +220.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,560 -150.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,710 -10.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,720 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,040 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,260 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,260 +10.00
షంలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
షంలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
షంలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,958
షంలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
షంలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) 80,820
షంలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
షంలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
షంలి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
షంలి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
షంలి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
షంలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
షంలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
షంలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
షంలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
షంలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
షంలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,370
షంలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,890
షంలి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,176
షంలి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,370
షంలి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,360
షంలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర