డెహ్రాడూన్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

డెహ్రాడూన్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,840
+680.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,160 +0.00
29 మార్చి 2023 59,160 -290.00
28 మార్చి 2023 59,450 +640.00
27 మార్చి 2023 58,810 -720.00
26 మార్చి 2023 59,530 +10.00
25 మార్చి 2023 59,520 +0.00
24 మార్చి 2023 59,520 -280.00
23 మార్చి 2023 59,800 +840.00
22 మార్చి 2023 58,960 +140.00
21 మార్చి 2023 58,820 -840.00
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,800
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,990
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,759
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,920
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,160
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,860
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,490
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,448
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,860
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,890
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,230
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,070
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,430
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,070
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,140
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,100
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,440
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,414
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,840
డెహ్రాడూన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,070
డెహ్రాడూన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డెహ్రాడూన్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,110.00
+1,240.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,870 +0.00
29 మార్చి 2023 70,870 +160.00
28 మార్చి 2023 70,710 +620.00
27 మార్చి 2023 70,090 -400.00
26 మార్చి 2023 70,490 +0.00
25 మార్చి 2023 70,490 +10.00
24 మార్చి 2023 70,480 +170.00
23 మార్చి 2023 70,310 +970.00
22 మార్చి 2023 69,340 +850.00
21 మార్చి 2023 68,490 -370.00
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,870
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,880
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,840
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,490
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,870
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,440
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,700
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,402
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,000
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,600
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,900
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,030
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,907
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,340
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,960
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,730
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,020
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,901
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,200
డెహ్రాడూన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,330
డెహ్రాడూన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర