జాజ్‌పూర్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

జాజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,360
+180.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,180 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,180 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,170 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,090 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,930 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,490 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,300 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,570 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 -590.00
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,180
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,180
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,180
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,180
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,810
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,773
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,810
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
జాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
జాజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జాజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,340.00
+530.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,810 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,810 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,810 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,010 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,460 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,360 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,240 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,180 -1,740.00
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,040
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,945
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,040
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
జాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
జాజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర