సోనిత్పూర్ : బంగారం & వెండి ధర, సోనిత్పూర్ బంగారు రేట్లు, సోనిత్పూర్ వెండి రేట్లు

సోనిత్పూర్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

సోనిత్పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,830
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,500 +50.00
18 మే 2022 51,450 -80.00
17 మే 2022 51,530 +380.00
16 మే 2022 51,150 -310.00
15 మే 2022 51,460 +0.00
14 మే 2022 51,460 +0.00
13 మే 2022 51,460 -660.00
12 మే 2022 52,120 +240.00
11 మే 2022 51,880 -380.00
10 మే 2022 52,260 -390.00
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,080
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,150
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,954
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,570
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,500
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,630
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,510
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,451
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,900
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,570
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,610
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,500
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,314
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,500
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,250
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,860
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,900
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,633
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,900
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,500
సోనిత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోనిత్పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,140.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,330 -390.00
18 మే 2022 62,720 +240.00
17 మే 2022 62,480 +1,630.00
16 మే 2022 60,850 +600.00
15 మే 2022 60,250 +0.00
14 మే 2022 60,250 +0.00
13 మే 2022 60,250 -2,050.00
12 మే 2022 62,300 +130.00
11 మే 2022 62,170 -900.00
10 మే 2022 63,070 -1,080.00
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,550
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,250
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,894
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,550
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,330
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,760
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,550
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,914
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,210
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,550
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,210
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,660
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,289
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,660
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,130
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,720
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,280
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,733
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,530
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,660
సోనిత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర