U రంగాబాద్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

U రంగాబాద్ : బంగారు రేటు

15 జూన్ 2024
71,900
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 71,900 +830.00
13 జూన్ 2024 71,070 -770.00
12 జూన్ 2024 71,840 +410.00
11 జూన్ 2024 71,430 +90.00
10 జూన్ 2024 71,340 +80.00
09 జూన్ 2024 71,260 +10.00
08 జూన్ 2024 71,250 +0.00
07 జూన్ 2024 71,250 -1,770.00
06 జూన్ 2024 73,020 +590.00
05 జూన్ 2024 72,430 +540.00
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,730
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 71,900
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,000
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,640
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,866
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,640
U రంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,600
U రంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

U రంగాబాద్ : వెండి రేటు

15 జూన్ 2024
89,310.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 89,310 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,130 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,540 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,780 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,130 +1,130.00
09 జూన్ 2024 89,000 +0.00
08 జూన్ 2024 89,000 +10.00
07 జూన్ 2024 88,990 -4,930.00
06 జూన్ 2024 93,920 +3,260.00
05 జూన్ 2024 90,660 +950.00
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,130
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,266
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 89,310
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,640
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,150
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,499
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,150
U రంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,100
U రంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర