చిత్తౌర్‌గ arh ్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్తౌర్‌గ arh ్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,360
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,160 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,160 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,070 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,910 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,470 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,280 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,550 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 -590.00
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,280
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,998
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,640
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,753
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,440
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,979
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
చిత్తౌర్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్తౌర్‌గ arh ్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,760.00
+970.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,790 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,790 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,780 +790.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 55,990 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,440 +1,110.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,330 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,210 -960.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,170 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 -1,740.00
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,900
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,350
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,420
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,350
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,010
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,923
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,330
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,020
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,850
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,670
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,001
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,690
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,690
చిత్తౌర్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర