గంగనగర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

గంగనగర్ : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,610
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,610 -140.00
19 జూన్ 2024 71,750 +50.00
18 జూన్ 2024 71,700 +210.00
17 జూన్ 2024 71,490 -450.00
16 జూన్ 2024 71,940 +10.00
15 జూన్ 2024 71,930 +0.00
14 జూన్ 2024 71,930 +830.00
13 జూన్ 2024 71,100 -770.00
12 జూన్ 2024 71,870 +410.00
11 జూన్ 2024 71,460 +90.00
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,050
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,100
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,752
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,750
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,610
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,580
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,760
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,286
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,760
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,740
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,980
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,250
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,297
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,250
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,530
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,660
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,891
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,660
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,620
గంగనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గంగనగర్ : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,380.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,380 -360.00
19 జూన్ 2024 89,740 +510.00
18 జూన్ 2024 89,230 +160.00
17 జూన్ 2024 89,070 -290.00
16 జూన్ 2024 89,360 +10.00
15 జూన్ 2024 89,350 +10.00
14 జూన్ 2024 89,340 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,160 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,580 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,820 -1,340.00
గంగనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,960
గంగనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,160
గంగనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,018
గంగనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,750
గంగనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,380
గంగనగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,280
గంగనగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,960
గంగనగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,193
గంగనగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,100
గంగనగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,740
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,010
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,660
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,749
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,660
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,810
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,670
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,180
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,528
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,180
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,130
గంగనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర